0
0 In Konst

Yoshitomo Nara

Om konst är det som reflekterar ens själ så måste jag ha ett väldigt konstigt inre. Mark Ryden och (nyligen funne via den här fantastiska bloggen) Yoshitomo Nara (ovan) målar nämligen porträtt och scenarion som känns så väldigt jag..If art is a direct reflection of your soul than I must have a pretty surrealistic inside. Mark Ryden and Yoshitomo Nara (recently found via this fabulous blog) paint portraits and scenarious that are so very me.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.