0
Browsing Tag

venetia scott

7 In Archive

venetia scott

venetia scott


venetia scott


venetia scott


de här bilderna har en så igenkännande känsla av rastlöshet.. den där oförmågan att göra något meningsfyllt och stilla och samtidigt en förvirrad uppfattning om vad man vill göra – vart man ska. bara sökandet efter någon slags sinnesfrid i ett vakuum där tiden tycks stå helt stilla. foton av venetia scott.

these images have such a familiar kind of restless feel to them, that fidgety inability to do something still and meaningful – at the same time not knowing where you’re headed or what you want. just seeking for moments of peace while time seems to stand still. photos by venetia scott.